Bezoek het monument

Het grootste rijksmonument van Zwolle

Een laatmiddeleeuwse stadskerk met inrichtingsstukken uit de zeventiende en achttiende eeuw en laatmiddeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. De kerk bevat twee uitzonderlijke interieurstukken: de imposante preekstoel en het grandioze Schnitgerorgel.

Wat is er te doen?

Ontdek het monument

Ontdek de geheimen van Academiehuis Grote Kerk door bijvoorbeeld een audiotour of een spannende game voor de jonge bezoekers.

Ontdek het monument
Boekenmarkt

Snuffelen in een groot aanbod aan boeken in alle mogelijke genres, zoals literatuur, kunstboeken en thrillers.

Bezoek de boekenmarkt
Schnitgerorgel

Het orgel wordt wel de koning onder de instrumenten genoemd. De muziek raakt je en het formaat van het orgel spreekt tot de verbeelding.

Meer over het Schnitgerorgel
Educatief aanbod

Ook voor de jonge bezoeker is het Academiehuis een plek van verbinding, verrijking en verwondering.

Ons educatief aanbod

Uw evenement onder
de gewelven van het Academiehuis?

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden van uw evenement in Academiehuis Grote Kerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op
No items found.

Door de jaren heen

Romaanse kerk

In het jaar 1040 wordt de Romaanse kerk, welke het fundament is voor de Grote of St. Michaëlskerk, voor het eerst genoemd. Uit geschriften blijkt dat de bisschop van Utrecht op 7 december 1040 deze Romaanse kerk aan het Lebuinuskapittel van Deventer heeft geschonken. Dat is de eerste keer dat de naam Zwolle in de archieven opduikt. De oorspronkelijk kerk is dus in ieder geval vóór 1040 gebouwd.

1040
Sint Michaëlskerk voltooid

In het jaar 1452 is de bouw van de Grote of Sint Michaëlskerk, nu het Academiehuis, afgerond. Deze gotische driebeukige stenen hallenkerk, is een van de weinige overgebleven hallenkerken in Nederland. Kenmerk van een hallenkerk is dat de zijbeuken dezelfde hoogte en afmetingen hebben als het middenschip. Vanaf de middeleeuwen is de voorlopende kerk op deze plaats al gewijd aan de aartsengel Michaël.

1452
De Beeldenstorm

Een Beeldenstorm vond in Zwolle plaats op 15 juni 1580, St. Vitusdag. De aanvallers berokkenden het interieur van de Grote of Sint Michaëlskerk onherstelbare schade.

1580
Voltooiing Koorhek

Het koorhek werd als eerste pronkstuk na de reformatie in 1597 door Swier Kistemaker in de kerk geplaatst. Daarmee is dit het allereerste interieurstuk van na de reformatie. Het koorhek heeft drie panelen; op het middelste staat het 'Onze Vader' en aan beide kanten van dat paneel staan de tien geboden, om de mensen eraan te herinneren dat de Bijbel voortaan centraal zal staan.

1597
Voltooiing Kansel

De preekstoel werd tussen 1617 en 1622 door de Duitser Adam Straes gemaakt; het is de op Ă©Ă©n na hoogste preekstoel van heel Nederland. De preekstoel had eigenlijk veel sneller af moeten zijn, maar Straes besteedde er veel tijd aan en daarmee is het een topstuk op het gebied van beeldsnijkunst.

1622
Instorten kerktoren

De hoogste toren van het land stort voor een derde maal in als gevolg van een blikseminslag.

1682
Voltooiing Schnitgerorgel

Na het instorten van de immense kerktoren in 1682 moest de Grote Kerk op zoek naar een nieuwe blikvanger. Dit werd een imposant orgel, ontworpen door de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger en gebouwd door zijn zoons Franz Caspar en Johann Georg. Het orgel werd in 1721 opgeleverd en is een van de grootste originele barokorgels in Europa.

1721
Restauratie Koch

In de periode 1875-1898 onderging de Grote Kerk een ingrijpende restauratie onder toezicht van rijksadviseur P.J.H. Cuypers (1827-1921). De restauratiewerkzaamheden werden geleid door de Zwolse architect Frederik Christiaan Koch (1840-1917). Het herstel van de consistoriekamer vond plaats in 1897-1898.

1896
Herinrichting Consistorie

De Consistorie was de plaats waar kerkbestuurders vergaderden en is gebouwd in een barokke stijl. Het schilderij boven de haard is, van de Zwolse schilder Hendrik ten Oever, is een portret van het kerkbestuur in die tijd. In 1721 kreeg de consistorie het huidige plafond. In de loop van de eeuwen verdween echter de oorspronkelijke kleurstelling. Panelen en deuren werden hoofdzakelijk matgroen. In het plafond werd een blauwe hemel aangebracht. In 2017 is de consistorie gerestaureerd en in de oorspronkelijke kleuren teruggebracht.

2017
Herinrichting kerk

Tijdens de herinrichting is het middenschip van de kerk vrijgemaakt van de houten kerkbanken die daar stonden. Ook heeft het gebouw een nieuwe entree aan de noord- (Grote Markt) en zuidzijde (Grote Kerkplein) gekregen om de toegankelijkheid aantrekkelijker te maken.

2019
Start grote restauratie

Het gebouw is aan groot onderhoud toe; de gevel en de kap aan de buitenzijde worden flink onder handen genomen. Ook de steunberen zijn ontmanteld en opnieuw geplaatst. Aan de binnenzijde van de kerk is de vloer voorzien van vloerverwarming en weer geëgaliseerd. Ook de gewelven worden weer hersteld; het stucwerk en de schilderingen worden schoongemaakt en de kwetsbare muurschilderingen worden geconserveerd.

2020

Een plek om te leren en te innoveren. Om te luisteren en te kijken. Om te ontdekken, te verwonderen en jezelf te verrijken. 
Het Academiehuis biedt plaats aan vernieuwing en verinnerlijking. Voor jong en oud.

Het Academiehuis verbindt, verrijkt en verwondert...

Het Academiehuis verbindt historie met toekomst door een platform te bieden voor cross overs tussen partners, thema’s en uitingsvormen en zo waardevolle partnerschappen te realiseren rondde thema’s het woord, muziek en kunst met erkenning en respect voor de historie en monumentale waarde van het gebouw door juist die verhalen van lang geleden te laten vertalen en vertellen in het heden, met gebruik van creative technology en eigentijdse technieken.

‍Het Academiehuis verrijkt het creatief en cultureel aanbod in Zwolle vanuit de pijlers woord, kunst en muziek: door een extra en bijzonder podium te bieden voor de creatieve en culturele partners in de stad de mogelijkheden van het Schnitgerorgel en de akoestische waarde van de ruimte optimaal te benutten door educatie en wetenschap een huis te bieden vanuit de inspiratie die de actualiteit initieert, en zo betekenis toe te voegen aan de identiteit van de stad en thema’s uit te werken die ook verrijking brengen op persoonlijk niveau.

‍Het Academiehuis verwondert met ernst en experiment door creativiteit te stimuleren bij elke ervaring en zo mee te werken aan een avontuurlijk imago en culturele positionering van de stad, initiatief te nemen, te experimenteren en vooral gewoon te doen.

Van Kerk naar Academiehuis

De Grote of St. Michaëlskerk is Academiehuis geworden en pakt de draad op van haar geschiedenis, terwijl zij zich vernieuwt.

Het gebouw is, als grootste overdekte plein van Zwolle, voor iedereen toegankelijk; voor de bewoners van de stad en bezoekers vanuit de regio en verder. Het huis spiegelt zich aan de Academia zoals Plato die, 380 jaar voor Christus, in Athene heeft opgericht als ontmoetingsplaats voor de vrije burger, waar dialogen plaatsvonden rond actuele thema’s en wetenschap werd bedreven. Plato ging daarbij uit van drie pijlers: het woord, de kunst en de muziek. Precies deze drie zijn voor het Academiehuis van belang voor identiteit, visie en de daarvan afgeleide organisatiestructuur.

Steun het Academiehuis

Draag bij aan het grootste rijksmonument van de stad.

Steun ons