Bezoek het monument

Het grootste rijksmonument van Zwolle

Een laatmiddeleeuwse stadskerk met inrichtingsstukken uit de zeventiende en achttiende eeuw en laatmiddeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. De kerk bevat twee uitzonderlijke interieurstukken: de imposante preekstoel en het grandioze Schnitgerorgel.

Wat is er te doen?

Ontdek het monument

Ontdek de geheimen van Academiehuis Grote Kerk door bijvoorbeeld een audiotour of een spannende game voor de jonge bezoekers.

Ontdek het monument
Boekenmarkt

Snuffelen in een groot aanbod aan boeken in alle mogelijke genres, zoals literatuur, kunstboeken en thrillers.

Bezoek de boekenmarkt
Schnitgerorgel

Het orgel wordt wel de koning onder de instrumenten genoemd. De muziek raakt je en het formaat van het orgel spreekt tot de verbeelding.

Meer over het Schnitgerorgel
Educatief aanbod

Ook voor de jonge bezoeker is het Academiehuis een plek van verbinding, verrijking en verwondering.

Ons educatief aanbod

Uw evenement onder
de gewelven van het Academiehuis?

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden van uw evenement in Academiehuis Grote Kerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op
No items found.

Door de jaren heen

Romaanse kerk

In het jaar 1040 wordt de Romaanse kerk, welke het fundament is voor de Grote of St. Michaëlskerk, voor het eerst genoemd. Uit geschriften blijkt dat de bisschop van Utrecht op 7 december 1040 de Zwolse Grote Kerk aan het Lebuinuskapittel van Deventer heeft geschonken. Dat is de eerste keer dat de naam Zwolle in de archieven opduikt. De oorspronkelijk kerk is dus in ieder geval vóór 1040 gebouwd.

1040
Sint Michaëlskerk voltooid

In het jaar 1452 is de bouw van de Grote of Sint Michaëlskerk, nu het Academiehuis, afgerond. Deze gotische driebeukige stenen hallenkerk, is een van de weinige overgebleven hallenkerken in Nederland. Kenmerk van een hallenkerk is dat de zijbeuken dezelfde hoogte en afmetingen hebben als het middenschip.Vanaf de middeleeuwen is voorlopende kerk op deze plaats al gewijd aan de aartsengel Michaël.

1452
Voltooiing Koorhek

Het koorhek werd als eerste pronkstuk na de reformatie in 1597 door Swier Kistemaker in de kerk geplaatst. Daarmee is dit het allereerste interieurstuk van na de reformatie. Het koorhek heeft drie panelen; op het middelste staat het 'Onze Vader' en aan beide kanten van dat paneel staan de tien geboden, om de mensen eraan te herinneren dat de Bijbel voortaan centraal zal staan.

1597
Voltooiing Kansel

De preekstoel werd tussen 1617 en 1622 door de Duitser Adam Straes gemaakt; het is de op één na hoogste preekstoel van heel Nederland. De preekstoel had eigenlijk veel sneller af moeten zijn, maar Straes besteedde er veel tijd aan en daarmee is het een topstuk op het gebied van beeldsnijkunst.

1622
Instorten kerktoren

De hoogste toren van het land stort voor een derde maal in als gevolg van een blikseminslag.

1682
Voltooiing Schnitgerorgel

Na het instorten van de immense kerktoren in 1682 moest de Grote Kerk op zoek naar een nieuwe blikvanger. Dit werd een imposant orgel, ontworpen door de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger en gebouwd door zijn zoons Franz Caspar en Johann Georg. Het orgel werd in 1721 opgeleverd en is een van de grootste orgiginele barokorgels in Europa.

1721

Een plek om te leren en te innoveren. Om te luisteren en te kijken. Om te ontdekken, te verwonderen en jezelf te verrijken. 
Het Academiehuis biedt plaats aan vernieuwing en verinnerlijking. Voor jong en oud.

Het Academiehuis verbindt, verrijkt en verwondert...

Het Academiehuis verbindt historie met de toekomst door een platform te bieden voor verbinding tussen partners, thema’s en uitingsvormen en daarmee waardevolle partnerschappen te realiseren rond historie, cultuur, zingeving en onderwijs. We verbinden jong en oud, traditie en toekomst, weten en niet weten, denken en doen, dialoog en stilte: die ontmoeting en confrontatie inspireert.

Het Academiehuis verrijkt het creatief en cultureel aanbod in Zwolle door een extra en bijzonder podium te bieden aan de creatieve en culturele partners in de stad, de mogelijkheden van het  Schnitgerorgel en de akoestische waarde van de ruimte optimaal te benutten en door educatie en wetenschap een huis te bieden. Vanuit de inspiratie die de actualiteit initieert willen wij betekenis toevoegen aan de identiteit van de stad en thema’s uit werken die ook verrijking brengen op persoonlijk niveau.

Het Academiehuis verwondert met ernst en experiment door creativiteit te stimuleren bij elke ervaring en zo mee te werken aan een avontuurlijk imago en culturele positionering van de stad en door initiatief te nemen, te experimenteren en vooral gewoon te doen.

Van Kerk naar Academiehuis

De Grote of St. Michaëlskerk is Academiehuis geworden en pakt de draad op van haar geschiedenis, terwijl zij zich vernieuwt.

Het gebouw is, als grootste overdekte plein van Zwolle, voor iedereen toegankelijk; voor de bewoners van de stad en bezoekers vanuit de regio en verder. Het huis spiegelt zich aan de Academia zoals Plato die, 380 jaar voor Christus, in Athene heeft opgericht als ontmoetingsplaats voor de vrije burger, waar dialogen plaatsvonden rond actuele thema’s en wetenschap werd bedreven. Plato ging daarbij uit van drie pijlers: het woord, de kunst en de muziek. Precies deze drie zijn voor het Academiehuis van belang voor identiteit, visie en de daarvan afgeleide organisatiestructuur.

Steun het Academiehuis

Draag bij aan het grootste rijksmonument van de stad.

Steun ons