Bezoek het monument

Het grootste rijksmonument van Zwolle

Een laatmiddeleeuwse stadskerk met inrichtingsstukken uit de zeventiende en achttiende eeuw en laatmiddeleeuwse muur- en gewelfschilderingen. De kerk bevat twee uitzonderlijke interieurstukken: de imposante preekstoel en het grandioze Schnitgerorgel.

Uw evenement onder
de gewelven van het Academiehuis?

Wij denken graag met u mee over de mogelijkheden van uw evenement in Academiehuis Grote Kerk.

Neem vrijblijvend contact met ons op
No items found.

Door de jaren heen

Romaanse kerk

In het jaar 1040 wordt de Romaanse kerk, welke het fundament is voor de Grote of St. Michaëlskerk, voor het eerst genoemd. Uit geschriften blijkt dat de bisschop van Utrecht op 7 december 1040 deze Romaanse kerk aan het Lebuinuskapittel van Deventer heeft geschonken. Dat is de eerste keer dat de naam Zwolle in de archieven opduikt. De oorspronkelijke kerk is dus in ieder geval vóór 1040 gebouwd.

1040
Sint Michaëlskerk voltooid

In het jaar 1452 is de bouw van de Grote of Sint Michaëlskerk, nu het Academiehuis, afgerond. Deze gotische driebeukige stenen hallenkerk, is een van de weinige overgebleven hallenkerken in Nederland. Kenmerk van een hallenkerk is dat de zijbeuken dezelfde hoogte en afmetingen hebben als het middenschip. Vanaf de middeleeuwen is de voorlopende kerk op deze plaats al gewijd aan de aartsengel Michaël.

1452
De Beeldenstorm

Een Beeldenstorm vond in Zwolle plaats op 15 juni 1580, St. Vitusdag. De aanvallers berokkenden het interieur van de Grote of Sint Michaëlskerk onherstelbare schade.

1580
Voltooiing Koorhek

Het koorhek werd als eerste pronkstuk na de reformatie in 1597 door Swier Kistemaker in de kerk geplaatst. Daarmee is dit het allereerste interieurstuk van na de reformatie. Het koorhek heeft drie panelen; op het middelste staat het 'Onze Vader' en aan beide kanten van dat paneel staan de tien geboden, om de mensen eraan te herinneren dat de Bijbel voortaan centraal zal staan.

1597
Voltooiing Kansel

De preekstoel werd tussen 1617 en 1622 door de Duitser Adam Straes gemaakt; het is de op Ă©Ă©n na hoogste preekstoel van heel Nederland. De preekstoel had eigenlijk veel sneller af moeten zijn, maar Straes besteedde er veel tijd aan en daarmee is het een topstuk op het gebied van beeldsnijkunst.

1622
Instorten kerktoren

De hoogste toren van het land stort voor een derde maal in als gevolg van een blikseminslag.

1682
Voltooiing Schnitgerorgel

Na het instorten van de immense kerktoren in 1682 moest de Grote Kerk op zoek naar een nieuwe blikvanger. Dit werd een imposant orgel, ontworpen door de beroemde Duitse orgelbouwer Arp Schnitger en gebouwd door zijn zoons Franz Caspar en Johann Georg. Het orgel werd in 1721 opgeleverd en is een van de grootste originele barokorgels in Europa.

1721
Restauratie Koch

In de periode 1875-1898 onderging de Grote Kerk een ingrijpende restauratie onder toezicht van rijksadviseur P.J.H. Cuypers (1827-1921). De restauratiewerkzaamheden werden geleid door de Zwolse architect Frederik Christiaan Koch (1840-1917). Het herstel van de consistoriekamer vond plaats in 1897-1898.

1896
Herinrichting Consistorie

De Consistorie was de plaats waar kerkbestuurders vergaderden en is gebouwd in een barokke stijl. Het schilderij boven de haard is, van de Zwolse schilder Hendrik ten Oever, is een portret van het kerkbestuur in die tijd. In 1721 kreeg de consistorie het huidige plafond. In de loop van de eeuwen verdween echter de oorspronkelijke kleurstelling. Panelen en deuren werden hoofdzakelijk matgroen. In het plafond werd een blauwe hemel aangebracht. In 2017 is de consistorie gerestaureerd en in de oorspronkelijke kleuren teruggebracht.

2017
Herinrichting kerk

Tijdens de herinrichting is het middenschip van de kerk vrijgemaakt van de houten kerkbanken die daar stonden. Ook heeft het gebouw een nieuwe entree aan de noord- (Grote Markt) en zuidzijde (Grote Kerkplein) gekregen om de toegankelijkheid aantrekkelijker te maken.

2019
Start grote restauratie

Het gebouw is aan groot onderhoud toe; de gevel en de kap aan de buitenzijde worden flink onder handen genomen. Ook de steunberen zijn ontmanteld en opnieuw geplaatst. Aan de binnenzijde van de kerk is de vloer voorzien van vloerverwarming en weer geëgaliseerd. Ook de gewelven worden weer hersteld; het stucwerk en de schilderingen worden schoongemaakt en de kwetsbare muurschilderingen worden geconserveerd.

2020

Een plek om te leren en te innoveren. Om te luisteren en te kijken. Om te ontdekken, te verwonderen en jezelf te verrijken. 
Het Academiehuis biedt plaats aan vernieuwing en verinnerlijking. Voor jong en oud.

Het Academiehuis verbindt, verrijkt en verwondert...

Kijk en zie. Hoor en luister. Voel en beleef. Het Academiehuis verbindt, verrijkt en verwondert. Brengt woord, kunst, muziek Ă©n mensen samen. Zoals dat al meer dan zeshonderd jaar gebeurt, hier onder de gewelven en het barokorgel van onze monumentale museumkerk.

‍Plek voor ontmoeting en inspiratie, dialoog en stilte. Podium voor vertellers en toehoorders, denkers en doeners. Plato’s Akademeia in het Athene van toen is het Academiehuis in het Zwolle van nu.

OPEN EN VRIJ.
VERRASSEND VERRIJKEND.
VOOR JONG EN OUD.

Het Academiehuis heeft en geeft ruimte voor historie en heden, initiatief en innovatie. Voor educatie en zingeving, event en experiment. Voor een vondst in de boekenmarkt, een kop koffie en even op adem komen. Alles in ’t hart van Zwolle.

Hier, op het grootste overdekte plein van de stad is cultuur een avontuur. Van en voor iedereen.

Van Kerk naar Academiehuis

Een huis waar bezoekers verhalen uitwisselen, luisteren naar muziek en kunst een plek heeft. In dit huis worden meningen gedeeld en aangescherpt en vinden debat en dialoog plaats. Muziek klinkt en exposities inspireren. Er vinden vieringen plaats en iedere dag kan men hier terecht om een kaarsje te branden.

De Grote of St. Michaëlskerk is Academiehuis geworden en pakt de draad op van een religieuze geschiedenis; zij vernieuwt zich voortdurend.

Het gebouw is, als grootste overdekte plein van Zwolle, voor iedereen toegankelijk; voor de bewoners van de stad en bezoekers vanuit de regio en verder. Het huis spiegelt zich aan de Academia zoals Plato die, 380 jaar voor Christus, in Athene heeft opgericht als ontmoetingsplaats voor de vrije burger, waar dialogen plaatsvonden rond actuele thema’s en wetenschap werd bedreven. Plato ging daarbij uit van drie pijlers: het woord, kunst en muziek. Precies deze drie thema’s zijn voor het Academiehuis de basis voor de identiteitsvisie en weerspiegelt zich in de organisatiestructuur.

Steun het Academiehuis

Draag bij aan het grootste rijksmonument van de stad.

Steun ons