Schnitgerorgel

De koning onder de muziekinstrumenten


Het grootste, originele Barokorgel van Europa, ontworpen door Arp Schnitger en voltooid door zijn zonen Frans Casper en Johann George.

Meer weten over het Schnitgerorgel?

Het orgel wordt wel de koning onder de instrumenten genoemd. De muziek raakt je en het formaat van het orgel spreekt tot de verbeelding. Ons Schnitgerorgel, het grootste barokorgel in Europa, werd in 1721 gebouwd en wordt gezien als een waar meesterwerk.

Het Schnitgerorgel

Het grootste, originele Barokorgel van Europa – het Schnitgerorgel – bevindt zich in Academiehuis Grote Kerk Zwolle. Het orgel was bij de oplevering in 1721 – door de gebroeders Frans Casper en Johann George Schnitger, zoons van Arp Schnitger - het grootste instrument in ons land en wordt nog steeds gerekend tot een van de beste Barokorgels ter wereld. Het orgel bevat ruim 4000 pijpen en telt 64 sprekende stemmen. Het orgel wordt in stand gehouden door Stichting Schnitgerorgel Zwolle. Voor meer informatie over het orgel kan je dan ook kijken op de website van het Schnitgerorgel.

Website Schnitgerorgel
Restauratie

Bij de onderzoeken naar de staat van het orgel kwam naar voren dat het orgel er slechter aan toe is dan gedacht. Het restauratieplan van adviseur Cees van der Poel geeft dan ook veel handvatten voor de uit te voeren restauratie. Interessant gegeven hierbij is dat Flentrop tijdens de restauratie van 1954-56 veel overtollig oorspronkelijk materiaal bij het orgel heeft achtergelaten, wat in de afgelopen decennia rustig is blijven liggen. Dit materiaal kan nu als voorbeeld dienen voor de oorspronkelijke vormgeving van het orgel. De totale kosten van deze ingreep worden geraamd op ruim € 1,9 miljoen. We hopen per 2023 te beschikken over een gerestaureerde klank en kleur van het Schnitgerorgel in optima forma!

Bijdragen aan de restauratie van het Schnitgerorgel
No items found.