Academiehuis

Academie

Met de academielijn wil het Academiehuis invulling geven aan de “ziel” van het gebouw en als het hart van de stad fungeren en verbinden met de andere pijlers. Plato inspireerde om in dit grootste overdekte plein van Zwolle als inspiratiebronnen het woord, de kunst en de muziek vorm en inhoud te geven, passend bij de unieke uitstraling van het gebouw.

In dit huis worden gedachten uitgewisseld, wordt geluisterd naar muziek en naar verhalen, krijgt kunst een plek, worden meningen gedeeld en aangescherpt en vindt debat en dialoog plaats. De programmering is een interessante toevoeging aan wat de Zwolse culturele en educatieve instellingen al bieden. Het verrijkt en verdiept het aanbod, maar heeft ook een eigen identiteit. Het gebouw zelf is een belangrijk onderdeel van die eigen identiteit.

De Academielijn

Het Academiehuis wil functioneren als baken in de stad. Het gebouw kent van oudsher een spirituele en religieuze identiteit. Wij gaan actief en niet vrijblijvend op zoek naar nieuwe waardetoevoeging met een positieve impact voor de stad: Waardevol Zwolle. We bouwen daarbij op de schouders van de inspiratoren uit de Zwolse geschiedenis zoals die van de Moderne Devotie. Die waarden, die we samen zoeken en uitleven, kunnen vele vormen aannemen: inspirerende masterclasses en lezingen, discussie- en debatavonden, online streaming en podcasting, festivals, coachings- en leiderschapssessies en maatschappelijke evenementen.


Vanuit de rijkdom van de aanwezige educatie-instellingen in de stad wil het Academiehuis het centrale punt zijn voor alle lerenden en studerenden in de stad. Het gebouw wil behalve bij georganiseerde events, altijd toegankelijk zijn voor ontmoeten, delen, inspireren, studeren, denken en discussiëren: open en toegankelijk voor iedereen. De bron van het woord binnen het Academiehuis staat ook voor ontwikkeling, denken en leren. Het Academiehuis kan onderdak bieden aan die denkkracht vanuit bestaande en nieuwe initiatieven ook langs wetenschappelijke lijnen.

Het woord: OpenUp

Deelnemers aan de programma’s van Waardevol Zwolle, vinden in het Academiehuis veel meer dan een plaats met events. Ze vinden een community, een club. Ze worden onderdeel van een beweging waarbij ze zelf eigenaar zijn, creatief kunnen worden, de organisatie kunnen dragen en kunnen oefenen in de waarden. 

Educatie
Ook voor de jonge bezoeker is het Academiehuis een plek van verbinding van oud en nieuw, verrijking over de levendige geschiedenis en verwondering van de grootsheid en verhalen die zich afspelen in Academiehuis Grote Kerk. Dat geldt voor jong en oud, primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Bekijk ons educatief aanbod

Kunst

In het Hoogkoor bieden we kunstenaars de ruimte om hun werken tentoon te stellen, zodat deze voor alle bezoekers van het Academiehuis zichtbaar worden gemaakt.

Muziek

Er klinkt muziek in de kerk: door prachtige concerten, door openbare repetities, door het spel van jonge professionals. Het programma KlAc biedt kansen voor jonge professionals om hun loopbaan naar een muziekcarrière te ondersteunen.