De Verloren Toren van Zwolle

Zo doe je mee 💪

Heb jij een fantastisch idee? Werk het uit zoals het bij het ontwerp past: een tekening, (3D-) ontwerp, foto, film, maquette, gedicht, verhaal, lichtobject, et cetera.

Er zijn geen restricties qua formaat inzendingen en ook de nieuwste technieken, zoals VR en AR, zijn welkom. In ieder geval moet het ontwerp (ook) worden gepresenteerd op een uitwerking op A3 formaat, dat kan worden gebundeld. 

Je hebt 100 dagen - tussen 22 september en 31 december – voor je idee en de uitwerking. Daarna, in de eerste week van 2024, kun je het resultaat inleveren bij het Academiehuis.

De details worden nog bekendgemaakt, maar alle ingeleverde ideeën komen op twee manieren terug. Allereerst in een expositie in het Academiehuis in januari 2024. Ten tweede komt er een publicatie met alle inzendingen. Iedere deelnemer ontvangt deze publicatie. Daarom vragen we de deelnemers om hun uitwerking ook aan te leveren als pdf op A3 formaat, met een toelichting: Wie ben je? Wat is je ontwerp? Hoe ben je ertoe gekomen? Hoe draagt het bij aan de aantrekkingskracht van Zwolle?

Spelregels

De ideeën zijn niet aan beperkingen gebonden. Het kunnen ideeën zijn voor een echte, nieuw te bouwen toren op de Grote Kerk. Maar het kan ook iets anders zijn, zoals een symbolische toren in een andere vorm. Idealiter vormt het een iconisch markeringspunt in het hart van de stad maar de vorm is aan de ideeënmakers. Belangrijk is ook dat het ontwerp het begin- en eindpunt van het Engelenpad markeert, waarmee het de binnenstad verbindt met het zuidelijk centrum van de stad.

Informatie over het Engelenpad vind je hier.

Fasen

De ideeënwedstrijd is bedoeld voor iedereen die Zwolle een warm hart toedraagt, amateurs en (semi-)professionals. De wedstrijd is fase 1 van een traject dat zich richt op de uiteindelijke realisatie van een iconische landmark in de stad. In fase 2 worden professionals uitgedaagd om met de winnende ideeën verder te gaan. Details volgen na fase 1. De oogst van fase 1 benutten we dus om de opgave voor fase 2 goed te definiëren.

De jury

De ingediende ideeën worden beoordeeld door een jury van experts op gebied van architectuur, cultuur en bestuur en ambassadeurs van Zwolle. 

De juryleden zijn:
- Henk-Jan Meijer, voorzitter (burgemeester van Zwolle, 2000-2019)
- Luca Bults (student Management van de Leefomgeving, Van Hall Larenstein)
- Tim van Muijden (projectleider Spoorzone/Centrum-Binnenstad, Gemeente Zwolle)
- Ralph Keuning (directeur Museum De Fundatie, 2007-2022)
- Liesbeth van der Pol (eigenaar-architect Dok Architecten Amsterdam/Zwolle)

Beoordeling
De jury neemt in januari 2024 alle ideeën in zich op. Zij haalt uit de inzendingen de rode draden, verhaallijnen en thema’s en schrijft daarover een juryrapport in de vorm van een verhalend advies dat, samen met alle inzendingen, fase 2 gaat inspireren. 

Uit de inzendingen selecteert de jury 10 uitgewerkte ideeën, die eruitspringen wat betreft originaliteit, creativiteit en potentie als toekomstig icoon van Zwolle. Ze moeten op een verrassende wijze de Verloren Toren op de toekomst projecteren en spontaan een glimlach op de gezichten van de jury toveren. 

De 10 makers worden uitgenodigd om in februari 2024 tijdens een avond in het Academiehuis Grote Kerk hun inzendingen te pitchen voor de jury, de genodigde inzenders en het publiek. Na de pitches maakt de jury de drie winnende inzendingen bekend en presenteert het juryrapport. Het publiek kiest uit de 10 inzenders de publiekswinnaar en alle winnaars ontvangen een mooie prijs. De winnende inzendingen vormen de basis waarmee de professionals in de vervolgfase verder gaan. Voor alle inzenders is er als herinnering een mooie publicatie met alle ingezonden ideeën.