Dochterstichting

Waardevol Zwolle

De Stichting Waardevol Zwolle ontwikkelt, ondersteund door een programmateam activiteiten waarin onderwerpen van waarde worden gedeeld die inspireren tot leefbaarheid, wendbaarheid en creativiteit, Aan de hand van waarden als: inclusie, duurzaamheid, heelheid en rechtvaardigheid, zoekt Waardevol Zwolle naar maatschappelijke impact, creatieve en kunstzinnige verbeelding, communityvorming en verbinding aan bronnen.

Stichting Waardevol Zwolle

Handelsregisternummer: 64811778
RSIN: 855862968

Bezoekadres:
Grote Markt 18
8011 LW Zwolle

Telefoon: (06) 43378815

E-mail: frankmarkerink@academiehuis.nl

Actief in culturele sector.

Bestuursleden

De heer F. Markerink, voorzitter
De heer R.J. Olaria
Mevrouw M. Rabelink

Doelstelling van de stichting Waardevol Zwolle en we gebruiken als naam Academiehuis OPEN:

  1. Waardecreatie door en voor Zwollenaren. We willen waardevolle zaken delen en elkaar inspireren om deze wereld en Zwolle een beetje mooier te maken. We werken aan waarden als: inclusie, duurzaamheid, heelheid en rechtvaardigheid. We zoeken naar maatschappelijke impact, creatieve en kunstzinnige verbeelding, communityvorming en verbinding aan bronnen.
  2. Het bouwen aan een community of practice. Sinds de “ontzuiling” zijn er voor jonge mensen weinig waardegedreven communities die toegankelijk zijn voor iedereen ongeacht overtuiging of levensoriëntatie. We willen met waardevol Zwolle bouwen aan een community van mensen die mee willen werken aan de festival en zo doen aan waardecreatie, die zelf met deze waarden aan de slag willen in hun eigen leven en die er voor elkaar willen zijn.

Waardevol Zwolle zal bestaan uit een maandelijks festivals met verschillende of terugkerende thema’s. Naast de festivals worden er clubavonden georganiseerd voor de community of practice.

Beleidsplan:

Stichting Waardevol Zwolle geeft invulling aan 'het woord' van de academielijn, door meerdere festivals omtrent de thema's inclusie, duurzaamheid, heelheid en rechtvaardigheid te organiseren en te bouwen aan een community of practice.


De stichting verkrijgt haar inkomsten door fondsen en subsidies en door inkomsten via bijdragen voor toegang en deelname aan activiteiten.

De inkomsten worden besteed aan het organiseren van activiteiten zoals beschreven in de doelstellingen. Er wordt per jaar een jaarplan ontwikkeld. In 2022 omvat dit:

· 7 bijeenkomsten rondom uiteenlopende, actuele thema’s met een open inschrijving en toegankelijkheid voor 100/300 deelnemers

· 7 bijeenkomsten voor de community die zich bindt aan de programma’s van Waardevol Zwolle

Beloningsbeleid:

De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.

Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Activiteitenplan:

De Stichting gaat van start in 2022 en zal over de geplande activiteiten verslag doen.


Jaarrekening 2022