Dochterstichting

Schnitgerorgel

De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van het Schnitgerorgel (gebouwd in 1721) in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle, en in verband daarmee de instandhouding van dat kerkgebouw.

Stichting Schnitgerorgel Zwolle

Handelsregisternummer: 05065715
RSIN: 813592513

Stichting Schnitgerorgel heeft de culturele ANBI status.

Bezoekadres:
Grote Markt 18, Zwolle

Postadres:
Tjariet 14
8032 LM Zwolle

E-mail: info@schnitgerorgelzwolle.nl

Bestuursleden

De heer W.A. Potjes, voorzitter
De heer G. Bril, secretaris
De heer G.J. Raidt, penningmeester
De heer M. van Heerde
De heer mr. dr. E.R. Helder, commissaris namens Academiehuis Grote Kerk

Doelstelling:
De Stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van het Schnitgerorgel (gebouwd in 1721) in de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle, en in verband daarmee de instandhouding van dat kerkgebouw.

Beleidsplan:
De stichting werkt op basis van een convenant dat zij op 20 december 2017 met Stichting Academiehuis de Grote Kerk heeft gesloten. Enerzijds wordt de stichting betrokken bij de benoeming van organisten en bij de programmering. Anderzijds draagt de stichting de onderhoudskosten van het orgel en werft zij fondsen voor de restauratie.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
Sinds 2013 heeft de stichting de volgende activiteiten gefinancierd:

  • de restauratie van de blaasbalgen in 2013;
  • het historisch onderzoek naar het instrument door Cees van der Poel en het opstellen van een restauratieplan in 2014-2016;
  • het kleurhistorisch onderzoek door Bert Jonker in 2018;
  • In 2017 heeft de stichting een offertetraject uitgevoerd om een restaurateur te selecteren. Dat heeft geleid tot een intentieovereenkomst tussen Stichting Academiehuis de Grote Kerk, Stichting Schnitgerorgel Zwolle en Flentrop Orgelbouw B.V. .te Zaandam.
  • De stichting beheert het pijpenadoptieplan https://schnitgerorgelzwolle.nl/adopteer/

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening wordt afzonderlijk op schnitgerorgelzwolle.nl gepubliceerd.