Dochterstichting

Kunst in het Hoogkoor

In het Academiehuis bevindt zich Het Hoogkoor. Het Hoogkoor is een nieuw podium voor professionele beeldende kunst in het hart van de stad. Ook voor jonge beeldend kunstenaars die werken in de regio Zwolle is het een plek om hun werk te tonen aan een groot publiek. De verwondering ontstaat daar waar kunst de wisselwerking aangaat met de oude stadskerk, het monumentale gebouw en met actuele vraagstukken in de samenleving.

Stichting Kunst in het Hoogkoor

Stichting Kunst in het Hoogkoor valt onder stichting Academiehuis Grote Kerk Zwolle en heeft geen eigen handelsregisternummer.

Bezoekadres:

Grote Markt 18, Zwolle

Postadres:

Grote Markt 18

8011 LW Zwolle

Bestuursleden

De heer H. Bijleveld, voorzitter

De heer R. Blankevoort, secretaris

De heer J. Bakker, penningmeester

Mevrouw B. van Ballegooie

Mevrouw S. Paauw

De Michaëlskerk is Academiehuis Grote Kerk Zwolle geworden. Het Academiehuis verbindt, verrijkt en verwondert op het grootste overdekte plein in het centrum van Zwolle.

In het Academiehuis bevindt zich Het Hoogkoor, daar waar na de nacht de zon opkomt. Het Hoogkoor is een nieuw podium voor professionele beeldende kunst in het hart van de stad. Ook voor jonge beeldend kunstenaars die werken in de regio Zwolle is het een plek om hun werk te tonen aan een groot publiek.

De verwondering ontstaat daar waar kunst de wisselwerking aangaat met de oude stadskerk, het monumentale gebouw en met actuele vraagstukken in de samenleving.

De tentoonstellingen die te zien zijn in het Hoogkoor zetten aan tot reflectie en nadenken: over onszelf en over de manier waarop wij ons verhouden tot diezelfde kunst of tot culturele en politieke thema’s.

Lezingen, dialogen en verdiepende activiteiten brengen verdere verrijking en verbinding teweeg. Het Hoogkoor presenteert 4 tot 6 keer per jaarexposities van jonge startende beeldende kunstenaars afgewisseld met exposities van nationale of internationale professionele kunstenaars.

Beloningsbeleid

De bestuursleden kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten decalreren en ontvangen geen beloning.
Stichting Kunst in het Hoogkoor werkt volgens de Governance Code Cultuur en beloningen omtrent kunstenaars wordt conform de Fair Practice Code ingevuld.

Jaarrekening 2022