Academiehuis Grote Kerk

Academiehuis

De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle als pastoraal, diaconaal en liturgisch hart van en voor de stad en als sociaal en cultureel centrum in het middelpunt van de stad.

Stichting Academiehuis Grote Kerk

Handelsregisternummer: 62516949
RSIN: 854848770

Het Academiehuis heeft de culturele ANBI status.

Bezoekadres:

Grote Markt 18

8011 LW Zwolle

Postadres:

Grote Markt 18

8011 LW Zwolle

E-mail algemeen: info@academiehuis.nl

Bestuursleden

De heer drs. J. Hagedoorn, voorzitter
De heer J.H. Arends, secretaris (bestuur@academiehuis.nl)
De heer A.S. Kiesouw RA, penningmeester
De heer A. Bouman
Mevrouw I. Gelderblom
Mevrouw drs. P.A. Petersen

Mevrouw drs. E.A.H. Borgsteijn

Rooster van Aftreden:

P.A. Petersen 2018 – 2022 - 2026
A.S. Kiesouw 2020 - 2024 – 2028
J. Hagedoorn 2021 – 2025 – 2029
A.J. Bouman 2021 – 2025 – 2029
I. Gelderblom-Zwijnenburg 2022 – 2026 – 2030
E. Borgsteijn 2023 – 2027
J.H. Arends 2023 – 2027

Doelstelling:
De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen door het bevorderen van de instandhouding van de Grote of Sint Michaëlskerk in de stad Zwolle als pastoraal, diaconaal en liturgisch hart van en voor de stad en als sociaal en cultureel centrum in het middelpunt van de stad.

Tot de middelen waarmee de stichting haar doel nastreeft behoren in ieder geval:

het verwerven van voorwerpen die historisch en/of cultureel aan het gebouw zijn verbonden;
het bevorderen en faciliteren van onderzoek naar de historische, culturele en/of religieuze betekenis van het gebouw en de daarin aanwezige inventaris;
het presenteren van het gebouw en de inventaris aan bezoekers van de stad Zwolle;
het organiseren en/of faciliteren van activiteiten die het gebouw actuele culturele, educatieve en/of spirituele betekenis geven, al dan niet in samenwerking met andere museale, culturele en/of educatieve instellingen.

Beleidsplan:
De stichting geeft uitvoering aan het besluit van de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Zwolle d.d. 5 januari 2015, dat de Grote Kerk als hart van de stad moet gaan functioneren door onderdak te bieden aan een samenhangende combinatie van kerkelijke en culturele activiteiten in brede zin.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren.
Conform artikel 3 lid 8 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten:
De stichting houdt de Grote of Sint Michaëlskerk te Zwolle in stand. De stichting laat de ruimte herinrichten en werft daarvoor fondsen. Voorbereidingen voor de restauratie van het Schnitgerorgel zijn vergevorderd. De consistorie is reeds gerenoveerd. De kerk wordt gebruikt voor concerten, exposities, recepties, zakelijke en culturele evenementen en voor kerkelijke activiteiten. De stichting ontwikkelt culturele en educatieve activiteiten in samenwerking met andere partijen in Zwolle.

De stichting is niet verantwoordelijk voor kerkelijke activiteiten. Deze vallen onder verantwoordelijkheid van de Protestantse Gemeente Zwolle, die voornemens is daarvoor een eigen samenwerkingsverband met andere geloofsgemeenschappen op te bouwen.

Nevenfuncties bestuur