Dochterstichting

Zwolle Baroque

De stichting heeft tot doel om het gebruik van het klinkend erfgoed in de gemeente Zwolle in een brede maatschappelijk en culturele context te bevorderen, evenals de aandacht voor het werk van de Zwolse orgelmaker Franz Casper Schnitger (1693-1729) en zijn betekenis voor de Nederlandse orgelbouw.

Stichting Zwolle Baroque

Handelsregisternummer: 75138255
RSIN: 860158871

Bezoekadres:
Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle

Postadres:
Grote Markt 18, 8011 LW Zwolle

Bestuursleden

Zie bestuur Stichting Academiehuis Grote Kerk

Doelstelling:
De stichting heeft tot doel

  1. Het bevorderen van het gebruik van het klinkend erfgoed in de gemeente Zwolle in een brede maatschappelijk en culturele context.
  2. Het bevorderen van de aandacht voor het werk van de Zwolse orgelmaker Franz Casper Schnitger (1693-1729) en zijn betekenis voor de Nederlandse orgelbouw.

Beleidsplan:
De stichting bereidt een festival voor dat moet plaatsvinden bij de ingebruikname van het Schnitgerorgel na de voorgenomen restauratie.

Beloningsbeleid:
De bestuurders kunnen uitsluitend werkelijk gemaakte kosten declareren. Conform art. 4 lid 7 van de statuten ontvangen zij geen beloning.

Uitgeoefende activiteiten
De programmamanager van het Academiehuis legt contacten met culturele partners in binnen- en buitenland.

Financiële verantwoording:
De laatst vastgestelde jaarrekening zal op deze website worden gepubliceerd.