Hoe kun je meehelpen?

iStock_000000079094_Medium-578

Al onze plannen gaan uit van samenwerking. Dat doen we met heel veel partijen. Samen willen we de kerk voor de stad beschikbaar maken. Daarbij kunnen we heel veel soorten hulp gebruiken. Doe mee.

Waar kun je aan denken?

  • Bezoek concerten, vieringen, tentoonstellingen of loop binnen tijdens de openstelling.
  • Meld je aan om mee te doen als vrijwilliger. De Grote Kerk heeft een wijdvertakte vrijwilligersorganisatie. Dat vraagt om bevlogen mensen die mee willen bouwen aan het realiseren van de plannen en aan mensen die mee willen werken in de uitvoering van alle activiteiten. Meld je aan of informeer naar de mogelijkheden via info@academiehuis.nl.
  • Doneer een bijdrage:
    • Als je de Grote Kerk in het algemeen wilt steunen is je bijdrage welkom op IBAN NL87 RABO 0303 8829 99 t.n.v. Stichting Grote Kerk Zwolle. De stichting is erkend als ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
    • Als je de kerkelijke vieringen en het werk van de stadspastor wilt steunen is je bijdrage welkom op IBAN NL45 RABO 0308 2009 34 t.n.v. Stichting Stadskerk Zwolle. Ook deze stichting is erkend als ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
    • Als je de restauratie van het wereldberoemde orgel uit 1721 wilt steunen is je bijdrage welkom op IBAN NL55 ABNA 0598 0521 00 t.n.v. Stichting Schnitgerorgel Zwolle. De stichting is erkend als culturele ANBI, dus giften zijn fiscaal aftrekbaar voor 125% volgens de regels van de inkomsten- en vennootschapsbelasting.
  • Word een sponsor. De Grote Kerk zal opnieuw ingericht moeten worden en er zullen bezoekersfaciliteiten worden aangebracht. Fondsen, bedrijven en particulieren die onderdelen daarvan mede mogelijk willen maken, kunnen contact opnemen met de portefeuillehouder via bestuur@academiehuis.nl