Stadskerk2017-07-28T17:23:05+00:00

Het stadshart van Zwolle

Al eeuwenlang kijkt de Grote Kerk uit over het marktplein van de stad. Als de muren konden praten, zou je niet weten wat je hoort! Verhalen over dagelijkse stromen mensen die snuffelen tussen stapels koopwaar, eten en drinken, praten, schreeuwen en zoenen. Als je beter luistert, hoor je dat elk verhaal eigenlijk gaat over een uniek mens, vol verlangen trekkend langs de kramen van het geluk. Stel je voor je staat voor die oude kerk en loopt langs de open deuren naar binnen… Wat zou je dan vinden?

Levendig kerkgebouw

Elke dag zetten meer dan 500 unieke mensen een stap over de drempel van de kerk! Zij bewonderen de historie die van de wanden en het meubilair afstraalt. Zij vergapen zich aan het prachtige orgel, laten zich rondleiden, kopen een boek, luisteren naar een concert, bekijken een tentoonstelling of bezoeken een van de vele evenementen. Maar ze komen ook om te bidden, een kaarsje te branden, het leven te vieren, geliefden te gedenken, zich te spiegelen aan de Bijbel, de lof van de Allerhoogste te zingen of te roepen om ontferming.

Stadskerk

Wie de kerk ingaat, kan in gesprek raken met anderen en met zichzelf. De Stadskerk wil mensen graag ‘tevoorschijn luisteren’, hen helpen onderscheiden wat echt gelukkig maakt om zich daaraan toe te vertrouwen. Om daaraan bij te dragen organiseert de Stadskerk Michaëlsvieringen en tal van andere activiteiten. In de vieringen is een belangrijke rol weggelegd voor de Michaëlscantorij onder leiding van Toon Hagen, cantor-organist die met hart en ziel muziek schrijft en maakt. Sinds een jaar heeft Zwolle bovendien een eigen Stadspastor, Mariska van Beusichem. Een stadspastor voor alle Zwollenaren. Zij organiseert en biedt een ontzettend leuke en diverse programmering aan. Daarnaast is zij beschikbaar voor individuele gesprekken met mensen die daaraan behoefte hebben. Ook denkt zij graag mee met organisaties in de stad die bezig zijn met vragen rond zingeving en identiteit. Zij is te bereiken op stadspastor@grotekerkzwolle.nl