Verbouwing2018-11-23T09:56:08+00:00

Op deze pagina lees je alles over de renovatie van de Grote- of Sint Michaëlskerk die voor handen ligt.

Staat de Grote- of Sint Michaëlskerk er over 600 jaar nog?

Met de bouw van de Grote- of Sint Michaëlskerk is omstreeks het jaar 1400 begonnen. De bouwers van die tijd waren helden: ze stonden op 25 meter hoogte gewelven te maken. En zeker niet in een ARBO-gecertificeerde omgeving!  Ruim 60 jaar werd er aan de kerk gebouwd. En nog steeds vormt die het herkenbare hart van onze stad.

In de loop van de eeuwen zijn er natuurlijk veranderingen gekomen in dit monumentale gebouw. Onder andere verlichting, verwarming, banken, toiletten zijn toegevoegd. En ze zijn vervolgens vaak weer aangepast. Zo gaat dat.

Ook in de afgelopen 3 jaren is er hard gewerkt aan plannen om het rijksmonument opnieuw aan te passen en toekomstbestendig te maken. Geschikt voor grote en kleine evenementen. Het programma op de website laat zien hoe verscheiden die zijn. In het Academiehuis/Grote kerk gebeurt echt van alles!

In 2017 is – met een royale gift van het Vrouwenhuis – de consistorie gerestaureerd. Die consistorie in later aangebouwd aan de kerk in plaats van de toren die aan de Luttekestraat stond. Die toren stortte in 1683 in.

Wie de kerk in komt en helemaal rechts de grote trap oploopt komt in een nu prachtige ruimte die volledig is teruggebracht in de oorspronkelijke kleuren (1721). Tegelijk is deze zaal voorzien van alle faciliteiten om er goed te kunnen vergaderen. Er is ruimte voor 10-70 personen.

Deze restauratie was een mooie start die nu van een vervolg krijgt. Op 8 september – de open monumentendag van 2018 – vindt de start plaats van een gefaseerde herinrichting van de Grote Kerk. In 2018 zijn de plannen daarvoor goedgekeurd door het rijk en de gemeente. Ze voorzien in een vernieuwing met respect voor de historie!

Wat gaat er gebeuren om dit oude gebouw toekomstbestendig te maken?

In de vergunning is toestemming gegeven voor een herinrichting van meerdere onderdelen. De komende tijd – vooral afhankelijk van financiële middelen! – zullen die in fasen worden uitgevoerd. Van de gemeente is een bijdrage van 900.000,– ontvangen. Daarmee kan een mooie start gemaakt worden.

In januari 2019 wordt in elk geval begonnen met het vernieuwen van de beide portalen: aan de kant van de Grote Markt en aan de kant van het Grote Kerkplein. Ze worden voorzien van elektrisch bediende glazen deuren zodat het klimaat in het gebouw verbeterd wordt (de grote, oude deuren staan nu altijd open). Het glasportaal houdt straks de ergste kou buiten.

Beide portalen liggen recht tegenover elkaar. Met het vervangen van de deuren door glas ontstaat er een doorkijkje van grote Kerkplein naar Grote Markt vice versa. Het maakt het gebouw transparanter en uitnodigender.

De kerkzaal maakt ook een donkere indruk. Verlichting door middel van de oude kandelaren voldoet niet meer. In de afgelopen weken zijn nieuwe lampen in de gewelven aangebracht die het gebouw helder kunnen verlichten. De komende weken worden ook nog lampen aangebracht waarmee de kerkruimte in kleuren kan worden gezet.

Het geluid in zo’n enorme ruimte vraagt om aanpassing en dat gaat ook gebeuren. Een nieuwe geluidsinstallatie en het vernieuwen van de elektra behoort ook tot de eerste fase van herinrichting.

Er moet veel meer gebeuren en niet alles kan tegelijk. De komende tijd wordt ook gewerkt aan het verbeteren van de toiletvoorzieningen die nu minimaal zijn.

De banken in de kerkzaal zijn hoog en het zijn er erg veel. Ze staan op vlonders en ze ontnemen het zicht op bijzondere onderdelen die juist de moeite waard zijn om te zien.

De houten vloer in het middendeel moet hoognodig worden vervangen, net als de verwarming die erin zit. Betere isolatie draagt bij aan het klimaat in het kerkgebouw.

Het koorhek, de dooptuin en de preekstoel kunnen weer helemaal tot hun recht komen als een deel van de banken wordt verwijderd. Maar dan moet ook de vloer daaronder worden vernieuwd. Er komen stoelen voor terug waarmee de ruimte flexibeler kan worden ingedeeld en het comfort toeneemt.

Het Academiehuis/Grote Kerk wordt in fasen verder geschikt gemaakt om als hart van de stad plaats te bieden aan tal van evenementen. Met dat programma is al een begin gemaakt in de afgelopen jaren. We doen dat samen met onderwijs- en cultuurinstellingen in de stad.

In 2017 namen 140.000 mensen een kijkje in de kerk. Ze bezochten er een evenement of waren er gewoon te gast als toerist.

De Grote- of Sint Michaëlskerk is een monument van de stad dat je niet kunt wegdenken. Het Academiehuis brengt er nieuw leven in. De aanpassingen zijn kostbaar, maar dat is het gebouw ook!

De plannen om te vernieuwen zijn helemaal uitgewerkt en ook goedgekeurd, maar niet voor alles is direct geld beschikbaar. En er moeten keuzes gemaakt worden. En er is veel geld nodig. De bijdrage van de gemeente zorgt voor een mooie start. Maar wat ons betreft mogen alle Zwollenaren bijdragen aan dit monument dat van hen is. Om het nog 600 jaar levend te houden. Elke bijdrage is meer dan welkom!