Laden Evenementen

“Een ode aan de zoektocht en hervinden van vertrouwen”

Dit event is voorbij.

Schaduw noch Prooi, Simeon ten Holt

Met dit werk heeft de componist zich gedwongen het proces van het eenmaal gekozen materiaal te volgen zonder een resultaat af te dwingen. Het stuk gaat op weg, baant zich een weg door de tijd en blijft trouw aan zijn principes. Het gaan van die weg is voldoende en goed. In die zin is het stuk een ode aan de zoektocht, ‘het zien’, soms even, het ‘reiken of verlangen naar.. ’ want een mens heeft immers zo zijn onbestemde verlangens. In die zin is het stuk troostvol. Als je in plaats van ‘het stuk’ ‘een mens’ zegt, kun je zeggen dat je als mens niet afgerekend wordt op prestaties of verworvenheden. Het stuk krijgt ook niet, zoals bijvoorbeeld bij Canto, een beloning in de vorm van een herkenbare melodie. Het gaat op weg en het komt weer thuis en onderweg is er veel gebeurd.

 

Going on, Toon Hagen
Het werk opent met een naïef slaapliedje. Het zou bijvoorbeeld kunnen klinken bij een ledikant van een baby bij het slapen gaan. Het kwam in mij op na de geboorte van mijn jongste nichtje. Dit liedje markeert ook de overgang van de verschillende fasen van het totale werk. Het ‘kind’ gaat mee in het groeiproces; soms als herinnering, dan weer als spiegel, confronterend, of in de zin van: mag het er nog zijn?
De basis van het werk is een ‘op weg gaan’ vanuit een sfeer van vertrouwen en, wanneer dat ondermijnd wordt, het hervinden ervan.

De stijl van de muziek zou ik zelf willen vatten in de term “proces muziek”.
Korte motieven en melodische fragmenten ontwikkelen zich gaandeweg tot langere muzikale zinnen waarin de muziek zich uiteindelijk even volledig mag uitspreken met het materiaal wat op dat moment aan de orde is.
Het werk is in eerste instantie geschreven voor piano solo. Afgelopen zomer ontstond de versie voor 2 piano’s. Vanavond hoort u het werk in een vertolking door 2 pianisten.