Laden Evenementen

“De ‘Hohe Messe’, is het laatste werk wat Bach schreef voor zijn dood en wordt door velen beschouwd als het summum van zijn creativiteit.”

  • Dit event is voorbij.

De ‘Hohe Messe’, is het laatste werk wat Bach schreef voor zijn dood, de kroon op zijn indrukwekkende carrière. De voltooiing van deze op muziek gezette Latijnse mis nam ongeveer dertig jaar in beslag. Het stuk is met fragmenten uit zijn eerdere composities een soort samensmelting van Bachs gehele oeuvre. Wellicht wint de ‘Matthäus Passion’ het qua bekendheid en populariteit. Toch wordt de ‘Hohe Messe’ door velen beschouwd als het summum van zijn creativiteit.

Zeer waarschijnlijk heeft Bach zelf de mis nooit in het geheel uitgevoerd, er staat niets van geschreven. Maar er is een mogelijkheid dat hij het werk onder de aandacht heeft gebracht van een commissie in Wenen, die jaarlijks een grote mis liet uitvoeren op 22 november, de dag waarop St Caecilia, de beschermheilige van de kerkmuziek, wordt herdacht.

Er is in ieder geval in 1748/1749 een briefwisseling geweest die daar aan doet denken. Er zijn nog altijd musicologen op zoek naar bevestiging hiervan.

Carl Friedrich Zelter, musicus uit Berlijn, die in 1811 en 1813 het werk met zijn Singakademie studeerde, prees het werk als „das größte Kunstwerk das die Welt je gesehen hat“, en zijn opvolger Carl Friedrich Rungenhagen voerde het werk voor het eerst uit in 1834 en 1835; altijd nog in twee delen.

Joseph Haydn en Ludwig von Beethoven wilden graag een afschrift van de mis die pas vanaf de 19e eeuw Hohe Messe wordt genoemd.

In tegenstelling tot de andere grote composities van JS Bach is deze mis nooit een periode in vergetelheid geraakt, er werd bij voortduring door musici over gesproken en is doorlopend uitgevoerd.

 Zaterdag 11 november 2017 voeren Musica Michaelis en Arise Kampen dit prachtige werk uit in de Grote Kerk in Zwolle.

Medewerking wordt verleend door:
Clara de Vries – sopraan
Sara Klein Horsman – alt
Erik Slik – tenor
Bert van de Wetering – bas

Toon Hagen – kistorgel
Carl Visser – klavecimbel
Wolfried Kaper – dirigent

Orkest: Musica Michaelis